بدون رأی دادگاه

پاسخ داده شده
0
0

چگونه می‌توان بدون رأی دادگاه از بیمه مسئولیت مدنی مبلغ خسارت را وصول کرد؟

بهترین پاسخ
0
0

در بیمه مسئولیت مدنی کلوزی وجود دارد به نام کلوز «پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه». با خرید این کلوز کارشناسان خسارت و پزشکان معتمد شرکت بیمه اقدام به بررسی حادثه کرده و قبل از تشکیل دادگاه، دیه را در وجه کارگر حادثه دیده واریز می‌کنند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا