تخفیف بیمه ثالث

پاسخ داده شده
بهترین پاسخ
0
0

اگر در مدت یک سالی که برای ماشین‌تون بیمه ثالث گرفتین، تصادفی نکنید که مقصرش شما باشین، مشخص می‌شه که راننده با احتیاطی هستین. بنابراین برای تمدید بیمه‌نامه‌تون 5% تخفیف عدم خسارت دریافت می‌کنید؛

و درصورتی‌که بتونید به این روند ادامه بدین، در سال دوم مجموع تخفیفات به 10%، سال سوم به 15% و … سال دهم به 50% و … سال چهاردهم به حداکثر تخفیف یعنی 70% می‌رسه.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا