تعدد دیات

بهترین پاسخ
0
0

در صورتی که بر اثر وقوع حوادث کار ، شدت آسیب دیدگی در حدی باشه که مجموع دیه‌ها بیشتر از یک دیه باشه، میگن تعدد دیات رخ داده.

برای مثال در یک حادثه کار ، فردی قطع نخاع میشه، چشم و گوش راستش رو از دست میده، قفسه سینش خورد میشه، پای چپش میشکنه، چند تا از انگشتاش هم قطع میشه، اینجا تعدد دیات رخ داده.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا