دزدی ماشین

پاسخ داده شده
بهترین پاسخ
0
0

خسارت مالی ناشی از سرقت خودرو و یا خسارتی که در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به خودرو وارد بشه، توسط بیمه بدنه قابل جبرانه.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا