رأی دادگاه

پاسخ داده شده
0
0

آیا برای جبران خسارت توسط بیمه مسئولیت مدنی به رأی دادگاه نیاز است؟

بهترین پاسخ
0
0

بله، بیمه مسئولیت مدنی در حالت پایه برای جبران خسارت حتماً به رای دادگاه نیاز دارد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا