شکستن شیشه ماشین

پاسخ داده شده
0
0

آیا بیمه بدنه به صورت پایه برای شکستن شیشه ماشین پوشش داره؟

بهترین پاسخ
0
0

اگه شکستن شیشه خودرو بر اثر حوادثی باشه که به صورت پایه در بیمه بدنه پوشش دارن، خسارتش به صورت پایه قابل پرداخته و نیاز به خرید پوشش شکست شیشه نیست.

خسارت­هایی که به صورت پایه در بیمه بدنه پوشش دارن:

برخورد با اجسام ثابت و متحرک

واژگونی خودرو

برخورد اجزای خودرو به خودش

آتش سوزی خودرو

سرقت خودرو

نجات و انتقال خودروی تصادفی

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا