عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی

پاسخ داده شده
0
0

در حادثه کاری ثابت شده که وقوع آن به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی است، بنابراین کارفرما مقصر شده. در این شرایط برخورد سازمان تأمین اجتماعی با کارفرما چگونه است؟

بهترین پاسخ
0
0

سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند هر زمان که هر هزینه‌ای (درمان، غرامت، مستمری و …) را به کارگر پرداخت می‌کند، برای وصول آن به کارفرما مراجعه نماید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا