محل فعالیت متغیر و بیمه مسئولیت بینام

پاسخ داده شده
0
0

برای مشاغلی مانند نصب داربست فلزی، نصب پنجره، نصب ایزوگام، شرکت‌های خدماتی و نظافتی و … که آدرس محل کارشان بسته به نوع سفارش مشتری متغیر است، آیا می‌توان بیمه مسئولیت بینام خرید؟

بهترین پاسخ
0
0

خیر، یکی از شروط اصلی در بیمه مسئولیت بینام، ثابت بودن آدرس محل کار است. بنابراین اگر آدرس محل کار متغیر باشد، الزاماً بیمه مسئولیت باید بانام صادر شود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا