هزینه درمان کارگر حادثه دیده

پاسخ داده شده
0
0

آیا کارفرما اجباری به پرداخت هزینه درمان کارگر حادثه دیده داره؟

بهترین پاسخ
0
0

بر طبق قوانین مدنی کشور ایران پرداخت کلیه هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث کاری بر عهده کارفرماست.

کارفرما می‌تواند کلیه هزینه‌های درمانی را از طریق بیمه مسئولیت مدنی بر عهده شرکت بیمه بگذارد زیرا یکی از پوشش‌های اصلی بیمه مسئولیت مدنی جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث کاری است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا