پوشش اتباع غیر ایرانی در بیمه مسئولیت مدنی

پاسخ داده شده
بهترین پاسخ
0
0

خیر، بیمه مسئولیت مدنی پوششی برای حوادث کاری اتباع غیر ایرانی ندارند مگر اینکه تبعه غیر ایرانی دارای پروانه کار مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که کارفرما برای آن بیمه مسئولیت مدنی تهیه کرده است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا