پرسش و پاسخ: بیمه بدنه

0 امتیاز
724 مشاهده
اگه برای اینکه حق بیمه در بیمه بدنه کمتر بشه، قیمت ماشین رو پایین بگیریم، ایرادی داره؟
 • پرسشگر پرسیده شده 9 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 9 ماه پیش
0 امتیاز
742 مشاهده
آیا بیمه بدنه به صورت پایه برای شکستن شیشه ماشین پوشش داره؟
 • پرسشگر پرسیده شده 9 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 9 ماه پیش
0 امتیاز
719 مشاهده
آیا بیمه بدنه برای ضبط و باند و رینگ و لاستیک پوشش دارد؟
 • پرسشگر پرسیده شده 9 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 9 ماه پیش
0 امتیاز
717 مشاهده
آیا بیمه بدنه سیل و زلزله رو پوشش میده؟
 • پرسشگر پرسیده شده 9 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 9 ماه پیش
0 امتیاز
693 مشاهده
آیا بیمه بدنه لاستیک ماشین رو پوشش میده؟
 • پرسشگر پرسیده شده 9 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 9 ماه پیش
0 امتیاز
766 مشاهده
آیا هزینه جرثقیل در بیمه بدنه پوشش دارد؟
 • پرسشگر پرسیده شده 9 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 9 ماه پیش
0 امتیاز
733 مشاهده
دزدی ماشین در بیمه بدنه چگونه است؟
 • پرسشگر پرسیده شده 9 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 9 ماه پیش
0 امتیاز
720 مشاهده
آیا بیمه بدنه برای آتش سوزی خودرو پوشش دارد؟
 • پرسشگر پرسیده شده 9 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 9 ماه پیش
0 امتیاز
718 مشاهده
توی سرعت بالا درب کاپوت ماشین یهویی باز شد و کلی به ماشین خسارت زد. آیا بیمه خسارت رو میده؟
 • پرسشگر پرسیده شده 9 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 9 ماه پیش
0 امتیاز
731 مشاهده
آیا بیمه بدنه خسارت چپ کردن ماشین رو میده؟
 • پرسشگر پرسیده شده 9 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 9 ماه پیش
0 امتیاز
692 مشاهده
آیا بیمه بدنه خسارت وارده به ماشین ناشی از برخورد با حیوانات رو پوشش میده ؟
 • پرسشگر پرسیده شده 9 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 9 ماه پیش
0 امتیاز
702 مشاهده
آیا بیمه بدنه خسارت‌‌ های جانی رو هم پوشش میده؟
 • پرسشگر پرسیده شده 9 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 9 ماه پیش
0 امتیاز
856 مشاهده
بسم الله با عرض سلام و تبریک سال نو بنده حدود 15 میلیون تومان سیستم صوتی خرید کردم و میخوام روی م...
 • یاسر کوهی پرسیده شده 10 ماه پیش
 • آخرین فعالیت 10 ماه پیش
نمایش 13 نتیجه