پرسنل پیمانکار فرعی

پاسخ داده شده
0
0

آیا بیمه مسئولیت مدنی پرسنل پیمانکار فرعی را تحت پوشش دارد؟

بهترین پاسخ
0
0

خیر، بیمه مسئولیت مدنی در حالت پایه پرسنل پیمانکاران فرعی را پوشش نمی‌دهد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا