کارگر زیر 15 سال

پاسخ داده شده
0
0

اگه کارگر زیر 15 سال در اثر حادثه کاری فوت کنه، دیه داره؟ و دیه بر عهدی کیست؟

بهترین پاسخ
0
0

بله دیه دارد.

و اگر دلیل حادثه قصور کارفرما از تامین محیط کاری ایمن باشد، دیه بر عهده کارفرماست. و از آنجایی که به خدمت گرفتن افراد زیر 15 سال خلاف قانون کار است در چنین شرایطی بیمه مسئولیت مدنی هیچ پوششی ندارد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا