اصلاح یک تفکر در بیمه مسئولت(بخش دوم)

66
منتشر شده در 31 شهریور, 1399 توسط

بیمه مسئولیت : اصلاح یک تفکر اشتباه

بخش دوم

فوت یا نقص عضو کارگر بر اثر حوادث کاری تبعات زیادی در پی دارد. کارگر حادثه دیده و خانواده وی شدیداً تحت تأثیر این موضوع قرار می‌گیرند. همچنین اگر کارفرما نتواند از عهده هزینه‌های درمانی و دیه مربوط به کارگر حادثه دیده برآید، با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. حتی در ادامه امکان دارد کارفرما به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه دچار ورشکستگی شده و بواسطه آن سایر کارگران نیز بیکار شوند. بنابراین همانطور که مشاهده می‌شود حوادث کاری تبعات مادی و معنوی زیادی دارد که اگر کارفرما نتواند این تبعات را جبران نماید، مشکلات دوچندان می‌شود. در این مواقع بیمه مسئولیت به خوبی می‌تواند بخشی از تبعات ناگوار ناشی از حادثه کاری را جبران نماید. اما سوال مهم اینجاست که آیا بیمه مسئولیت می‌تواند تمامی تبعات ناگوار ناشی از حادثه را پوشش دهد؟ آیا بیمه مسئولیت می‌تواند تبعات عاطفی و معنوی ناشی از حادثه را نیز جبران نماید؟

وجود بیمه مسئولیت برای هر کار و کسبی واجب است، اما بیمه نمی‌تواند تمامی خسارات را جبران نماید. پس بهتر است با رعایت ایمنی از بروز حادثه جلوگیری شود. به عبارتی وجود بیمه مسئولیت نباید دلیلی بر سهل‌انگاری و عدم توجه به نکات ایمنی شود.

مجموعه

افزودن دیدگاه