بررسی بیمه آتش سوزی صنعتی بیمه ایران(قسمت سوم)

21
منتشر شده در 26 آبان, 1399 توسط

همانطور که در قسمت قبلی بررسی بیمه آتش سوزی بیمه ایران بیان شد صفحه اول بیمه آتش سوزی صنعتی بیمه ایران مختصری از کل قرارداد است. جزئیات بیمه‌نامه نیز در سایر صفحات قابل مشاهده است. در ادامه به بررسی سایر صفحات بیمه آتش سوزی صنعتی بیمه ایران پرداخته خواهد شد. اما قبل از آن ذکر چند نکته به شرح زیر ضروری است:

نکته 1: باید ارزش اموال و دارائی‌ها را در بیمه آتش سوزی بیمه ایران دقیق اعلام کرد. در صورتیکه ارزش اموال کمتر از مقدار واقعی اعلام شود، در زمان حادثه بیمه ایران به همان نسبت خسارت را کامل پرداخت نمی‌کند. همچنین اگر ارزش اموال بیشتر از مقدار واقعی اعلام شود نیز خسارت بیشتری پرداخت نخواهد شد و این مورد به جز افزایش حق بیمه هیچ سودی ندارد.

نکته 2: ارزش اموال و دارائی‌ها به دلیل تورم افزایش می‌یابد. در این شرایط نیز باید برای افزایش سرمایه در بیمه آتش سوزی به شرکت بیمه ایران مراجعه نمود.

مجموعه

افزودن دیدگاه