به چه کسی شخص ثالث میگویند؟

51
منتشر شده در ۱۴ اسفند, ۱۳۹۸ توسط

– شخص ثالث کیست؟

منظور از اشخاص ثالث در بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی چیست؟

منظور از اشخاص ثالث، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که هیچ ارتباطی به پروژه ندارند. بنابراین هر شخصی غیر از این افراد، شخص ثالث محسوب می‌شوند: بیمه‌گذار، صاحب‌کار، کارفرما، شرکا، مشاورین، پیمانکاران، مهندسین پروژه (ناظر، محاسب، طراح، مشاور، مجری و …)، کارگران و کارکنان تحت امر کارفرما و پیمانکاران

نکته: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی فقط خسارات وارد شده به اشخاص ثالث را پوشش می‌دهد. برای پوشش دادن خسارات وارده به به بیمه‌گذار، صاحب‌کار، کارفرما، شرکا، مشاورین، پیمانکاران، مهندسین پروژه (ناظر، محاسب، طراح، مشاور، مجری و …)، کارگران و کارکنان آن‌ها، باید از سایر انواع بیمه مسئولیت از قبیل بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی و بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین استفاده نمود.

مجموعه

افزودن دیدگاه