بیمه مسئولیت رو بینام بگیرم یا بانام؟

556
منتشر شده در 6 آبان, 1398 توسط

بیمه مسئولیت بینام بهتر است یا بانام؟

چرا بیمه مسئولیت بانام ارزان‌تر است؟

در چه شرایطی باید بیمه مسئولیت را بینام تهیه کرد؟

در این ویدئو بیان شده است که با توجه به ماهیت فعالیت شغلی، کدام یک از انواع بیمه مسئولیت (بانام و بینام) می‌تواند کاربرد داشته باشد.

مجموعه

افزودن دیدگاه