بیمه مسئولیت رو بینام بگیرم یا بانام؟

341
منتشر شده در ۶ آبان, ۱۳۹۸ توسط

بیمه مسئولیت بینام بهتر است یا بانام؟

چرا بیمه مسئولیت بانام ارزان‌تر است؟

در چه شرایطی باید بیمه مسئولیت را بینام تهیه کرد؟

در این ویدئو بیان شده است که با توجه به ماهیت فعالیت شغلی، کدام یک از انواع بیمه مسئولیت (بانام و بینام) می‌تواند کاربرد داشته باشد.

مجموعه

افزودن دیدگاه