بیمه مسئولیت و سه تکلیف کارفرما بر اساس قانون کار

66
منتشر شده در 26 مرداد, 1400 توسط

در اغلب حوادث کاری که کارفرمایان محکوم به پرداخت خسارت می‌شوند، می‌توان رد پای ماده 91 قانون کار را مشاهده نمود. ماده 91 قانون کار سه تکلیف مهم بر عهده کارفرما گذاشته. در صورتی که بروز حادثه به دلیل کوتاهی کارفرما در اجرای این تکالیف قانونی باشد، یقیناً در مراجع قضائی محکوم به جبران خسارت وارد شده به کارگر حادثه‌دیده خواهد شد. یکی از دلایل وجودی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان همین موضوع است. یعنی اگر کارفرما بر اساس ماده 91 قانون کار محکوم به پرداخت دیه شد، می‌تواند برای جبران خسارت از بیمه مسئولیت استفاده نماید. متن ماده 91 قانون کار به شرح زیر است:

“کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و‌ بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند.”

مجموعه

افزودن دیدگاه