ترفندهای بیمه مسئولیت: ترفند شماره ۱۰

29
منتشر شده در ۴ مرداد, ۱۳۹۹ توسط

بانام و بینام (۲)

بیمه مسئولیت بانام برای چه نوع کسب و کارهایی مناسب است؟

در صورتی که پرسنل ثابت باشند و کمتر تغییر کنند، بهتر است بیمه مسئولیت بانام تهیه شود. بیمه مسئولیت بانام دو مزیت دارد:

  • سهولت در اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی در زمان بروز حادثه
  • اعمال تخفیف در حق بیمه نهایی از طرف شرکت بیمه

بیمه مسئولیت بینام برای چه نوع کسب و کارهایی مناسب است؟

در صورتی که پرسنل ثابت نباشند و مدام تغییر کنند، بهتر است بیمه مسئولیت بینام تهیه شود.

 

مجموعه

افزودن دیدگاه