ترفندهای بیمه مسئولیت: ترفند شماره 5

432
منتشر شده در 16 تیر, 1399 توسط

ترفندهای بیمه مسئولیت : ترفند شماره 5

تعهدات اصلی (1)

در بیمه مسئولیت مدنی پنج فاکتور اصلی وجود دارد که تعیین کننده میزان تعهدات شرکت بیمه است. این پنج فاکتور عبارت‌انداز:

  • هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه
  • هزینه پزشکی در طول مدت بیمه‌نامه
  • دیه فوت و نقص عضو در ماه‌های عادی
  • دیه فوت و نقص عضو در ما‌های حرام
  • دیه فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه‌نامه

در هنگام خرید بیمه مسئولیت باید برای تعیین مقدار این پنج فاکتور دقت زیادی داشت تا بتوان با پرداخت حق بیمه معقول، پوشش مورد نیاز را خریداری نمود.

لینک های مرتبط : ترفندهای بیمه مسئولیت : ترفند شماره 6 (تعهدات اصلی 2)

مجموعه

افزودن دیدگاه