ترفندهای بیمه مسئولیت: ترفند شماره 6

385
منتشر شده در 18 تیر, 1399 توسط

ترفندهای بیمه مسئولیت : ترفند شماره 6

تعهدات اصلی (2)

در این ویدئو به معرفی و بررسی تعهدات اصلی در بیمه مسئولیت مدنی پرداخته شده است. منظور از تعهدات اصلی در بیمه مسئولیت، پنج فاکتور مهم زیر است:

  • هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه
  • هزینه پزشکی در طول مدت بیمه‌نامه
  • دیه فوت و نقص عضو در ماه‌های عادی
  • دیه فوت و نقص عضو در ما‌های حرام
  • دیه فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه‌نامه

در ویدئوی بعدی به بیان چند نکته و ترفند برای تعیین مقدار مناسب تعهدات اصلی در بیمه مسئولیت پرداخته شده است.

لینک های مرتبط : ترفندهای بیمه مسئولیت : ترفند شماره 7 (تعهدات اصلی 3)

مجموعه

افزودن دیدگاه