ترفند های بیمه مسئولیت: ترفند شماره 8

477
منتشر شده در 23 تیر, 1399 توسط

ترفندهای بیمه مسئولیت : ترفند شماره 8

تعهدات اصلی (4)

در ویدئوی قبلی چند نکته و ترفند در جهت تعیین مقدار مناسب تعهدات اصلی در بیمه مسئولیت بیان شد. اما در برخی موارد شرایطی حاکم است که باید برای تعیین مقدار پوشش‌های اصلی در بیمه مسئولیت دقت بیشتری به خرج داد:

  • مقدار تعهدات اصلی در بیمه مسئولیت، تأثیر زیادی در بازدهی کلوزهای انتخابی دارد؛ بنابراین پوشش‌های اصلی باید به تناسب کلوزها انتخاب شود.
  • همچنین در برخی موارد باید در اواسط قرارداد با صدور الحاقیه مقدار پوشش‌های اصلی در بیمه مسئولیت را تغییر داد.
مجموعه

2 comments

افزودن دیدگاه