تعهدات در بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

311
منتشر شده در 4 اردیبهشت, 1401 توسط

پنج تعهد اصلی در بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی عبارت‌انداز:

  • حداکثر تعهد بیمه‌گر برای هزینه‌های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه
  • حداکثر تعهد بیمه‌گر جهت هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه
  • حداکثر تعهد بیمه‌گر برای غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه در ماه‌های عادی
  • حداکثر تعهد بیمه‌گر برای غرامت فوت برای هر نفر در هر حادثه در ماه‌های حرام
  • حداکثر تعهد جانی بیمه‌گر در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه
مجموعه

افزودن دیدگاه