حادثه برای اقوام درجه یک

45
منتشر شده در ۱۷ اسفند, ۱۳۹۸ توسط

 حادثه برای اقوام درجه یک؟

آیا در بیمه مسئولیت ثالث ساختمانی، اقوام درجه یک نیز شخص ثالث محسوب می‌شوند؟

تصور کنید همسرتان برای دیدنتان به محل پروژه ساختمانی شما آمده است که دچار حادثه می‌شود. آیا همسر شما نیز شخص ثالث محسوب می‌شود؟ آیا می‌توان خسارت وارد شده را بوسیله بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی ( بیمه مسئولیت ثالث ساختمانی ) جبران نمود؟

مجموعه

افزودن دیدگاه