خرید بیمه آتش سوزی(ایستگاه پایانی)

22
منتشر شده در 17 شهریور, 1399 توسط

خرید بیمه آتش سوزی

ایستگاه پایانی

در پنج ویدئوی قبلی به بیان نکات قابل توجه در زمان خرید بیمه آتش سوزی و عوامل موثر بر قیمت پرداخته شد. خلاصه این مطالب در جداول زیر قابل مشاهده است:

جدول بیمه آتش سوزی

در ادامه به نکات مهم مطرح شده در این ویدئو توجه فرمائید.

مجموعه

افزودن دیدگاه