خرید بیمه مسئولیت (ایستگاه پایانی)

77
منتشر شده در 1 شهریور, 1399 توسط

در شش ویدئوی قبلی به بیان نکات قابل توجه در زمان خرید بیمه مسئولیت و عوامل موثر بر قیمت پرداخته شد. خلاصه این مطالب در جداول زیر قابل مشاهده است:

ردیف10 نکته مهم برای خرید بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
1کارگزار یا نماینده حرفه‌ای
2ایمن سازی محیط کار
3شناخت خطرات شغلی
4آشنایی با بیمه مسئولیت
5شرکت بیمه مناسب
6فرم پیشنهاد
7تعیین صحیح ضریب نیروی کار
8تعهدات اصلی کافی
9انتخاب کلوزها متناسب با خطرات شغلی
10بررسی دقیق پیش‌نویس بیمه مسئولیت

عوامل موثر بر قیمت بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان(عوامل موثر در قیمت پایه):

ردیفعامل مورد نظرچگونگی تاثیرگذاری
1نوع فعالیت شغلی10 طبقه شغلی مختلف
2مدت زمان قراردادمدت بیشتر=قیمت بالاتر
3ضریب نیروی کارضریب بیشتر=قیمت بالاتر
4بانام و بینامبرای بانام 10%-15% تخفیف
5تعهدات اصلیافزایش تعهدات=قیمت بالاتر
6فرانشیزافزایش فرانشیز=کاهش قیمت
7شیف‌های کاریافزایش شیفت=کاهش قیمت

قیمت کلوز ها:

ردیفنام کلوزمیزان تاثیرگذاری
8تعدد دیات6% الی 12%
9مأموریت خارج از کارگاه5% به ازای هر نفر
10اماکن وابسته به کارگاه5%
11حوادث وسایل نقلیه موتوری25%
12پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه15%
13پرداخت هزینه پزشکی بدون اعمال تعرفه15%
14مطالبات سازمان تأمین اجتماعیدر شرکت‌های مختلف متغیر است
15حوادث برای شخص بیمه گذار5%
16خسارات جانی به اشخاص ثالث10%
17مابه‌التفاوت افزایش دیه
یکبار
دوبار
سه بار

25%
30% الی 35%
35% الی 40%
18حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه شده10%
19مسئولیت پیمانکاران فرعی10%
20مسئولیت مجری ذیصلاح15% الی 22%
21مسئولیت مهندس ناظر، مشاور، طراح و محاسب5%
مجموعه

افزودن دیدگاه