سازنده ساختمان مقصر مرگ کودک فوتبالیست!

29
منتشر شده در ۲۶ اسفند, ۱۳۹۸ توسط

سازنده ساختمان مقصر مرگ کودک فوتبالیست

در یک پروژه ساختمانی بعد از تخریب بنای قدیمی، آجرهای سالم در پیاده‌رو روی هم انبار شده بود. بچه‌های محله هر روز غروب در خیابان روبروی پروژه فوتبال بازی می‌کردند. در کشمکش بین آن‌ها، یکی از بچه‌ها محکم به آجرهای دپو شده برخورد کرده و ناگهان همه آجرها روی سرش خراب می‌شوند. به دلیل ضربه شدید به گیجگاه، متاسفانه بچه درجا فوت می‌کند.

بر اساس دستورالعمل‌های حفاظتی و ایمنی کارگاه‌های ساختمانی، مصالح باید طوری انبار شوند که مزاحمتی برای عبور و مرور وسایل نقلیه و عابرین نداشته باشند. همچنین مصالح انبار شده نباید ریزش کنند.

بر همین اساس، مقصر اصلی این حادثه شخص کارفرماست و باید دیه فوت کودک را پرداخت کند. بر اساس تعاریفی که قبلاً داشتیم کودک شخص ثالث محسوب می‌شود. یکی از پوشش‌های اصلی در بیمه مسئولیت ثالث ساختمانی نیز پرداخت دیه فوت در حوادث وارد شده به اشخاص ثالث ناشی از پروژه‌های ساختمانی است.

مجموعه

افزودن دیدگاه