قیمت بیمه آتش سوزی (قسمت دوم)

147
منتشر شده در 12 شهریور, 1399 توسط

قیمت بیمه آتش سوزی

بخش دوم

در قسمت اول ویدئو قیمت بیمه آتش سوزی چهار عامل مهم در تعیین قیمت بیمه آتش سوزی به شرح زیر، بیان شد:

  • کاربری محل مورد بیمه
  • مدت زمان قرارداد
  • آدرس و موقعیت جغرافیایی
  • نوع سازه و مصالح

در این ویدئو چهار عامل مهم دیگر در قیمت بیمه آتش سوزی مطرح خواهد شد.

مجموعه

افزودن دیدگاه