قیمت بیمه مسئولیت ثالث ساختمانی

19
منتشر شده در ۴ فروردین, ۱۳۹۹ توسط

قیمت بیمه مسئولیت ثالث ساختمانی

عوامل زیر در تعین حق بیمه (قیمت) بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی تأثیرگذارند:

  1. مدت بیمه‌نامه
  2. عمق گودبرداری از سطح
  3. نوع خاک محل اجرای پروژه
  4. مساحت زیربنا
  5. عرض بنا
  6. نوع سازه ساختمان‌های مجاور
  7. درصد پیشرفت فیزیکی کار
  8. نرخ تراکم جمعیتی محل اجرای پروژه(مناطق خلوت، شلوغ یا خیلی شلوغ)
  9. وضعیت گودبرداری(گودبرداری ندارد، شروع نشده، در حال انجام است، تمام شده)
  10. مقدار تعهدات جانی و مالی
مجموعه

افزودن دیدگاه