قیمت بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

237
منتشر شده در 18 اردیبهشت, 1401 توسط

پنج عامل زیر در تعین حق بیمه (قیمت) بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی تأثیرگذارند:

  • مدت بیمه‌نامه
  • میزان تعهدات جانی
  • سابقه عدم خسارت (تخفیف بابت عدم خسارت)
  • ظرفیت مرکز آموزشی (مجموع ظرفیت کلاس‌ها)
  • نوع آموزش (تئوری یا عملی)
مجموعه

افزودن دیدگاه