مدیر ساختمان اسیر میله های زندان

150
منتشر شده در 17 خرداد, 1399 توسط

مدیر ساختمان، اسیر میله‌های زندان

مدیر ساختمان در قبال تهیه بیمه آتش سوزی چه وظیفه‌ای دارد؟ اگر مدیر ساختمان به این وظیفه عمل نکند چه تبعات قانونی برایش دارد؟

ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ها، وظیفه قانونی مدیر ساختمان برای تهیه بیمه آتش سوزی را بیان می‌کند. در این ویدئو به بررسی دقیق این قانون با زبان ساده پرداخته شده است.

مجموعه

افزودن دیدگاه