بیمه مسئولیت مدنی : مسئولیت مهندسین ناظر یا مشاور

1,839
منتشر شده در 8 خرداد, 1398 توسط

مهندسین ناظر و مشاور، مسئولیت سنگینی در پروژه‌های ساختمانی دارند. به طوری که اگر کارگران دچار حوادث کار شوند، عموماً مهندسین ناظر یا مشاور نیز از طرف مراجع قضائی به سهم خود محکوم می‌شوند. حال سوال اینجاست که آیا می‌توان مسئولیت مهندسین ناظر یا مشاور را به وسیله بیمه مسئولیت کارفرمای پروژه تحت پوشش قرار داد؟

مجموعه

افزودن دیدگاه