بیمه مسئولیت مدنی : مسئولیت پیمانکاران فرعی

1,676
منتشر شده در 8 خرداد, 1398 توسط

در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانجات، پرسنل کارفرما و پیمانکاران فرعی در کنار هم فعالیت می‌کنند. نکته بسیار مهم در رابطه با پرسنل پیمانکاران فرعی، چگونگی پوشش دادن آن‌ها به وسیله بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان است. در ویدئو دو نکته مهم در این ارتباط بیان شده است.

مجموعه

افزودن دیدگاه