مقدار مناسب پوشش در بیمه مسئولیت

334
منتشر شده در ۸ آبان, ۱۳۹۸ توسط

منظور از پوشش‌های اصلی در بیمه مسئولیت چیست؟

چگونه می‌توان مقدار مناسب پوشش‌های اصلی را در بیمه مسئولیت تعیین کرد؟

عدم توجه به مقدار مناسب پوشش‌های اصلی در بیمه مسئولیت ، تبعات سنگینی در هنگام خسارت برای کارفرما خواهد داشت. در این ویدئو یک قاعده کلی بیان شده است که در هنگام خرید بیمه مسئولیت، برای تعیین مقدار مناسب پوشش‌های اصلی می‌توان از آن استفاده کرد.

مجموعه

افزودن دیدگاه