پوشش تبعی بیمه آتش سوزی(دفرمگی ظروف تحت فشار)

251
منتشر شده در ۲۱ دی, ۱۳۹۸ توسط

در ویدئوی قبلی با عنوان پوشش تبعی بیمه آتش سوزی(انفجار دیگ بخار) گفتیم که احتمال دارد به دلیل عملکرد نامناسب سیستم‌های کنترلی، فشار ظروف تحت فشار از حالت استاندارد بالاتر رفته و منجر به انفجار بشود. همچنین گفتیم برای جبران خسارت وارد شده به خود دستگاه توسط بیمه آتش سوزی ، حتماً باید با پرداخت حق بیمه اضافی تعهد تبعی “انفجار ظروف تحت فشار” را به سایر تعهدات در بیمه آتش سوزی اضافه کرده باشیم.

به این نکته مهم توجه کنید که در برخی موارد، احتمال دارد فشار از حد استاندارد بالاتر رود اما دستگاه منفجر نشود؛ بلکه فشار بالا به تجهیزات داخلی دستگاه آسیب زده و عملکرد آن را با مشکل مواجه کند. به این حالت در اصطلاح “دفرمگی ظروف تحت فشار” گویند.

خسارت ناشی از دفرمگی در حالت پایه بیمه آتش سوزی پوشش ندارد. همچنین این خسارت توسط تعهد تبعی “انفجار ظروف تحت فشار” نیز پوششی ندارد. بلکه برای جبران خسارت ناشی از دفرمگی توسط بیمه آتش سوزی تعهد تبعی کاملاً مجزا داریم. بنابراین اکیداً توصیه می‌شود اگر قصد پوشش دادن ظروف تحت فشار بوسیله بیمه آتش سوزی را دارید، حتماً هردو پوشش انفجار و دفرمگی ظروف تحت فشار را با پرداخت حق بیمه اضافی به سایر تعهدات در بیمه آتش سوزی اضافه کنید.

مجموعه

افزودن دیدگاه