پوشش تبعی بیمه آتش سوزی(ریزش مواد مذاب)

279
منتشر شده در ۲۵ دی, ۱۳۹۸ توسط

در کارخانه‌های ریخته‌گری، ذوب فلزات، قالب‌سازی، شیشه‌گری و … که از مواد مذاب استفاده می‌شود، همیشه احتمال ریزش کنترل نشده مواد مذاب از دورن پاتیل‌ها و ظروف نگهدارنده وجود دارد. در این صورت دو حالت زیر ممکن است رخ دهد:

حالت اول: مواد مذاب به علت حرارت زیاد منجر به آتش سوزی شده و خسارت وارد می‌کنند. در این حالت چون آتش سوزی رخ داده است، خسارت وارد شده به شکل پایه در بیمه آتش سوزی پوشش دارد.

حالت دوم: ریزش مواد مذاب منجر به آتش سوزی نمی‌شود، اما این مواد در هنگام ریزش و جاری شدن بر سر راه خود به سایر تجهیزات خسارت وارد می‌کنند. در این حالت چون آتش سوزی رخ نداده، خسارت وارد شده نیز به شکل پایه در بیمه آتش سوزی پوشش ندارد. به همین منظور در بیمه آتش سوزی تعهدی تبعی به اسم “خسارات ناشی از ریزش مواد مذاب” وجود دارد که این قبیل خسارت‌ها را می‌توان بوسیله آن پوشش داد. البته باید قبل از حادثه با پرداخت حق بیمه اضافی این پوشش به سایر تعهدات در بیمه آتش سوزی اضافه شده باشد.

مجموعه

افزودن دیدگاه