پوشش تبعی بیمه آتش سوزی(نشست گاز در سردخانه)

274
منتشر شده در ۲۳ دی, ۱۳۹۸ توسط

در سردخانه‌ها از دو گاز آمونیاک و فریون استفاده می‌شود. دستگاه‌های سرد کننده امکان دارد به دلایل زیادی دچار نشتی گاز بشوند. بر اثر نشت گازهای آمونیاک و فریون در سرخانه‌ها دو حالت رخ می‌دهد:

حالت اول: مواد غذایی به طور مستقیم در معرض گاز قرار گرفته و فاسد می‌شوند.

حالت دوم: دستگاه مبرد از کار افتاده و افزایش دما موجب فساد مواد غذایی می‌شود.

چطور می‌توان این قبیل خسارات را بوسیله بیمه جبران کرد؟

یکی از روش‌ها، جبران این قبیل خسارات بوسیله بیمه آتش سوزی است. البته نه در حالت پایه، زیرا در این قبیل خسارات، آتش سوزی رخ نمی‌دهد!!!

در بیمه آتش سوزی تعهدی تبعی به اسم “خسارات ناشی از نشت گاز آمونیاک و فریون در سردخانه ” وجود دارد که می‌توان این قبیل خسارات را بوسیله آن پوشش داد. البته باید این تعهد قبل از حادثه با پرداخت حق بیمه اضافی به سایر تعهدات در بیمه آتش سوزی اضافه شده باشد.

مجموعه

افزودن دیدگاه