پوشش شکست شیشه در بیمه آتش‌سوزی صنعتی بیمه ایران

32
منتشر شده در 29 آذر, 1399 توسط

پوشش شکست شیشه در بیمه آتش‌سوزی صنعتی بیمه ایران

در قسمت پوشش شکست شیشه بیمه آتش سوزی ایران ، متن زیر نوشته شده است که در این ویدئو به طور دقیق به بررسی آن پرداخته شده است.

براساس درخواست بيمه گذار و با توجه به ماده 13 شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي مصوب شوراي عالي بيمه بدين وسيله موافقت مي گردد خسارت ناشي از شكست شيشه هاي منصوب در ساختمان به شرح مندرج در متن مورد بيمه، در اثر حادثه و برخورد جسم خارجي، به استثنا موارد زير تحت پوشش بيمه نامه فوق الذكر مي باشد.

موارد زير داراي پوشش بيمه اي نمي باشند:

1- شكست شيشه هاي ميان تهي مانند پارچ آب، فنجان و…

2- شكست شيشه هاي تزئيني و يا قاب شده كه روي آن با حروف برجسته و يا نقره كاري و يا نقاشي يا تزئينات هنري ديگري صورت گرفته باشد و يا هر نوع شيشه هاي زينتي مگر اينكه بعنوان شيشه ويترين و يا درب ورودي ساختمان به كار رفته باشد.

استثنائات:

خسارات زير مورد تعهد بيمه گر نيست:

1- شكست شيشه در اثر امواج حاصل از شكستن ديوار صوتي توسط هواپيماهاي با سرعت مافوق صوت و يا هرشي ديگري كه سرعت آن برابر سرعت صوت و يا بيشتر از آن باشد.

2- خسارات ناشي از تعويض يا تعمير پنجره در خصوص شيشه هاي شكسته شده

3- خسارات ناشي از جنگ، شورش، آشوب و بلوا

4- شكست شيشه در اثر طراحي غلط يا نشست ساختمان

5- زيان ناشي از توقف يا تعطيلي كار يا از دست دادن منافع

فرانشيز : از هر خسارت 20 درصد حداقل 100,000 ريال به عنوان فرانشيز كسر خواهد شد.

توجه : ساير شروط تابع شرايط عمومي و خصوصي بيمه نامه آتش سوزي مي باشد.

مجموعه

افزودن دیدگاه