پوشش های اصلی در بیمه آتش سوزی

67
منتشر شده در 13 مرداد, 1400 توسط

تمامی بیمه‌های آتش سوزی موجود در کشور ایران در حالت پایه سه خطر مهم را تحت پوشش قرار می‌دهند:

  • آتش سوزی: منظور از آتش سوزی ترکیب هر نوع ماده سوختنی با اکسیژن است به شرط آنکه با شعله همراه باشد.
  • انفجار: منظور از انفجار در بیمه آتش سوزی، آزاد شدن ناگهانی انرژی ناشی از انبساط گاز یا بخار است. توجه کنید که در اینجا لزومی ندارد انفجار با آتش سوزی همراه باشد.
  • صاعقه: منظور از صاعقه در بیمه آتش سوزی تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین است. خسارتی که ناشی از برخورد مستقیم صاعقه با مورد بیمه باشد، در بیمه آتش سوزی تحت پوشش است. اما اگر صاعقه به کابل و سیم برق برخورد کند و بار زیاد ناشی از آن به یک وسیله الکتریکی منتقل شود و باعث آسیب به آن شود، خسارت وارده تحت پوشش بیمه آتش سوزی نیست.

آتش سوزی، صاعقه و انفجار خطراتی هستند که به صورت پایه در بیمه آتش سوزی پوشش دارند. این خطرات در بیمه آتش سوزی از یکدیگر تفکیک نشده‌اند، به عبارت دیگر هر سه خطر آتش سوزی، صاعقه و انفجار به طور همزمان در حالت پایه در بیمه آتش سوزی تحت پوشش هستند. بنابراین هیچ بیمه آتش سوزی وجود ندارد که یک خطر (مثلا خطر آتش سوزی) را به صورت مجزا پوشش دهد.

مجموعه

افزودن دیدگاه