پول اضافی برای بیمه آتش سوزی نده!

132
منتشر شده در 12 خرداد, 1399 توسط

ارتباط قیمت ساختمان با هزینه بیمه آتش سوزی چیست!؟

قیمت ساختمان، یکی از مواردی است که باید در بیمه آتش سوزی ذکر شود. در برخی موارد عدم توجه به این نکته مهم باعث می‌شود که بی دلیل مبلغ زیادی بابت خرید بیمه آتش سوزی هزینه شود. در این ویدئو با یک مثال بیان شده است که منظور از قیمت بیمه آتش سوزی چیست؟

 

در همین رابطه ببینید: خرید بیمه آتش سوزی

مجموعه

افزودن دیدگاه