بیمه مسئولیت مدنی بینام

پاسخ داده شده
بهترین پاسخ
0
0

در بیمه مسئولیت مدنی بینام، اسامی پرسنل در بیمه‌نامه ذکر نمی‌شود. بیمه‌نامه بینام برای زمانی کاربرد دارد که پرسنل متغیر و یا روزمزد باشند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا