مسئولیت مجری ذیصلاح

پاسخ داده شده
0
0

آیا در پروژه‌های ساختمانی مجری ذیصلاح هم در قبال حفظ جان و سلامتی کارگران مسئوله ؟

بهترین پاسخ
0
0

بله مجری ذیصلاح هم به سهم خود در حفظ جان و سلامتی کارگران مسئوله.

برای پوشش دادن مسئولیت مجری ذیصلاح در هنگام حوادث کاری که برای کارگران رخ میده، باید کلوز مسئولیت مجری ذیصلاح با پرداخت حق بیمه اضافی به سایر تعهدات در بیمه مسئولیت مدنی اضافه بشه.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا