قیمت بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

2 سال پیش3962 0

پنج عامل زیر در تعین حق بیمه (قیمت) بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی تأثیرگذارند: مدت بیمه‌نامه میزان تعهدات جانی سابقه عدم خسارت (تخفیف بابت عدم خسارت) ظرفیت مرکز آموزشی (مجموع ظرفیت کلاس‌ها) نوع آموزش (تئوری یا عملی)

مشاهده ویدئو

عدم پوشش حوادث کار در بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

2 سال پیش2251 0

حوادث کار برای پرسنل مرکز آموزشی توسط بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی پوشش ندارد و فقط خسارت وارد شده به دانش‌آموزان، دانشجویان و … توسط این بیمه مسئولیت مدنی تحت پوشش است. برای جبران خسارات جانی (هزینه درمان، دیه فوت یا نقص عضو) وارد شده به کارکنان مرکز آموزشی باید از بیمه مسئولیت مدنی کارفرما […]

مشاهده ویدئو

کلوزهای بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

2 سال پیش2973 0

برخی از متداول‌ترین کلوزهای بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی عبارت اند از: کلوز مسئولیت کارکنان مدارس در قبال دانش‌آموزان کلوز تور‌های یک روزه در محدوده کشور جمهوری اسلامی ایران کلوز خوابگاه‌های دانشجویی تحت نظارت دانشگاه کلوز پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه کلوز پرداخت خسارت هزينه‌هاي پزشكي بدون اعمال تعرفه کلوز مابه‌التفاوت افزايش ديات تا يك […]

مشاهده ویدئو

تعهدات در بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

2 سال پیش3392 0

پنج تعهد اصلی در بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی عبارت‌انداز: حداکثر تعهد بیمه‌گر برای هزینه‌های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه حداکثر تعهد بیمه‌گر جهت هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه حداکثر تعهد بیمه‌گر برای غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه در ماه‌های عادی حداکثر تعهد بیمه‌گر […]

مشاهده ویدئو

سه نکته مهم بیمه مسئولیت مدیران مدارس

2 سال پیش1882 0

برای آشنایی بیشتر با بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی و دامنه پوشش‌دهی این بیمه مسئولیت، دانستن نکات زیر ضروری است: نکته 1: بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی برای مدیران مدارس، مدیران مراکز آموزش زبان، مدیران دانشگاه‌ها، مدیران مراکز آموزش کامپیوتر، مدیران مراکز آموزش موسیقی و غیره کاربرد دارد. نکته 2:­ بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی […]

مشاهده ویدئو

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی چیست؟

2 سال پیش2361 0

اگر در محیط مرکز آموزشی برای دانش‌آموزان، دانشجویان و مراجعه کنندگان حادثه‌ای رخ دهد، مدیر آن مرکز آموزشی باید پاسخگو باشد. منظور از پاسخگویی الزام قانونی در جهت جبران خسارت جانی وارد شده به افرادی است که حادثه‌ای برای آن‌ها در مرکز آموزشی رخ داده است. یعنی مدیر مرکز آموزشی باید دیه فوت یا نقص […]

مشاهده ویدئو

عدم پوشش حوادث کار در بیمه مسئولیت مدیر رستوران

2 سال پیش1922 0

بیمه مسئولیت فنی مدیر رستوران در جهت پوشش حوادث مربوط به مشتریان و مراجعه‌کنندگان رستوران طراحی شده است. این بیمه مسئولیت پوششی برای خسارت جانی وارد شده در اثر حوادث کار به پرسنل رستوران (آشپز، گارسون، صندوقدار، نگهبان و …) ندارد و باید برای جبران این قبیل حوادث از بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان […]

مشاهده ویدئو

تعهدات در بیمه مسئولیت مدیر رستوران

2 سال پیش1991 0

چهار تعهد اصلی در بیمه مسئولیت مدیر رستوران عبارت‌انداز: حداکثر تعهد بیمه‌گر برای هزینه‌های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه حداکثر تعهد بیمه‌گر جهت هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه حداکثر تعهد بیمه‌گر برای غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه حداکثر تعهد جانی بیمه‌گر در طول مدت […]

مشاهده ویدئو

بیمه مسئولیت بیمه رستوران

بیمه مسئولیت مدیر رستوران چیست؟

2 سال پیش2301 0

صنعت رستوران‌داری مثل هر صنعت دیگری وابستگی زیادی به مشتریان خود دارد. از طرفی در محیط رستوران احتمال بروز حادثه برای مشتریان وجود دارد. از دیدگاه قانون مدیر یا مالک رستوران باید پاسخگوی خسارت وارد شده به مشتریان در محیط رستوران باشد. یعنی باید خسارت وارد شده به مشتری را جبران نماید. در اینجا منظور […]

مشاهده ویدئو

پزشکان و پیراپزشکان

قیمت بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

3 سال پیش4602 0

هشت عامل زیر در تعیین قیمت بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان به نسبت سایر عوامل تأثیر بیشتری دارند: مدت بیمه‌نامه حداکثر تعهد بیمه‌گر در قبال هر زیان دیده نوع تخصص و حوزه فعالیت پزشک یا پیراپزشک تخفیف بابت عدم خسارت اضافه نرخ بابت رزیدنت پزشکی یا دانشجوی پیراپزشکی اضافه نرخ بابت پوشش اعمال زیبایی اضافه […]

مشاهده ویدئو