اشخاص ثالث در بیمه مسئولیت مدنی

پاسخ داده شده
0
0

منظور از اشخاص ثالث در بیمه مسئولیت مدنی چه افرادی است؟

بهترین پاسخ
0
0

منظور از اشخاص ثالث در بیمه مسئولیت مدنی ، افرادی است که هیچ ارتباطی به پروژه ندارند. یعنی افرادی که کارمند کارفرما، پیمانکارهای اصلی و فرعی نباشند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا