بیمه مسئولیت مدنی بانام

پاسخ داده شده
بهترین پاسخ
0
0

در بیمه مسئولیت مدنی بانام، اسامی پرسنل در بیمه نامه ذکر می‌شوند. توصیه میشود اگر پرسنل شما ثابت هستند ترجیحاً بیمه‌نامه را بانام تهیه کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا