قیمت بیمه عمر و سرمایه

پاسخ داده شده
0
0

تقسیم بندی حق بیمه در بیمه عمر چگونه است؟

بهترین پاسخ
0
0

بیمه عمر و سرمایه‌گذاری از دو بخش تشکیل شده:

بخش پوشش‌های بیمه‌ای

بخش سرمایه‌گذاری

نکته مهم

بنابراین مبلغی هم که به عنوان حق بیمه برای خرید بیمه عمر و سرمایه واریز میشه به دو بخش تقسیم میشه:

بخشی از اون مصرف پوشش‌های بیمه‌ای میشه

بخشی هم صرف سرمایه گذاری و پس‌انداز میشه

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا