مسئولیت مهندسین ناظر یا مشاور

پاسخ داده شده
0
0

آیا بیمه مسئولیت مدنی مسئولیت مهندسین ناظر یا مشاور را پوشش می‌دهد؟

بهترین پاسخ
0
0

خیر، بیمه مسئولیت مدنی در حالت پایه پوششی برای این مورد ندارد و باید برای پوشش دادن مسئولیت مهندسین پروژه با پرداخت حق بیمه اضافی کلوز مربوطه به سایر تعهدات اضافه شود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا