هزینه بستری در بیمارستان خصوصی

پاسخ داده شده
0
0

آیا در حوادث کاری ، بیمه مسئولیت مدنی هزینه بستری در بیمارستان خصوصی را به طور کامل پرداخت می‌کند؟

بهترین پاسخ
0
0

خیر، بیمه مسئولیت مدنی در حالت پایه کلیه هزینه‌های پزشکی را بر اساس تعرفه‌های دولتی پرداخت می‌کند. اما می‌توان با افزودن کلوز پرداخت هزینه‌های پزشکی بدون اعمال تعرفه به سایر پوشش‌ها در بیمه مسئولیت مدنی، کلیه هزینه‌های پزشکی را بدون توجه به تعرفه‌های دولتی تا سقف تعهد بیمه‌نامه جبران نمود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا