وظیفه تامین اجتماعی در قبال کارگر حادثه دیده

پاسخ داده شده
0
0

اگر کارگری بر اثر حوادث کاری فوت کند و یا دچار نقص عضو و از کارافتادگی بشود، سازمان تأمین اجتماعی چه وظیفه‌ای در قبال این حادثه دارد؟

بهترین پاسخ
0
0

اگر کارگری بر اثر حوادث کاری فوت کند و یا دچار نقص عضو و از کارافتادگی بشود، سازمان تأمین اجتماعی موظف است کلیه هزینه‌های درمانی، غرامت ازکارافتادگی و مستمری ماهیانه را به خود فرد یا خانواده وی پرداخت نماید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا