کلوز وسایل نقلیه موتوری در بیمه مسئولیت مدنی

پاسخ داده شده
0
0

شرط استفاده از کلوز وسایل نقلیه موتوری در بیمه مسئولیت مدنی چیست؟

بهترین پاسخ
0
0

راننده حتماً باید گواهینامه ویژه وسیله نقلیه موبوطه را داشته باشد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا